Extra Reunion

Extra Reunion
Sab, 29/09/2018

Sabato 29 settembre
ore 21.00


EXTRA Reunion
Viaggio fra le Band Italiane

 

Teatro Nuovo Treviglio

INGRESSO € 20,00

Data Evento: 
Sab, 29/09/2018
Allegato: